Záruka

Zabezpečujeme 24 mesiacov záruka na výrobok (2 roky) na vady pre všetkých zákazníkov podľa európsko – českej legislatívy.

2-ročný záručný servis

V rámci záručnej doby vám tiež bezplatne pošleme späť opravený alebo vymenený produkt.

Ak chcete uplatniť záruku, postupujte podľa týchto zásad:

🛍️ Výrobok je potrebné používať v súlade s jeho určením a v súlade s návodom na použitie.

🛑 Výrobok nesmie byť poškodený nesprávnym používaním, manipuláciou alebo skladovaním.

🔧 Výrobok nesmie byť upravovaný alebo opravovaný neoprávnenou osobou.

💼 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie ani na spotrebný tovar (ako sú batérie, žiarovky a pod.).

🧾 Aby mohol zákazník uplatniť reklamáciu v rámci záruky, musí poskytnúť doklad o kúpe, ako napríklad účtenku alebo faktúru.

Pozáručný servis

Poskytujeme pozáručný servis. Sme autorizované servisné stredisko pre baníkov ASIC v Európe. Táto služba je spoplatnená, ale veríme, že vám môžeme ponúknuť najlepšiu cenu v Európe s najlepšími výsledkami.

🔧 Ponúknite opravy produktov, na ktoré sa už nevzťahuje záruka, za nižšiu cenu ako pôvodný výrobca alebo autorizované opravovne.

💡 Predávajte náhradné diely na produkty, na ktoré sa už nevzťahuje záruka, ako sú batérie, žiarovky alebo iné komponenty, za nižšiu cenu ako pôvodný výrobca.

📞 Ponúknite technickú podporu pre produkty, na ktoré sa už nevzťahuje záruka, či už telefonicky alebo e-mailom, za nižšiu cenu ako pôvodný výrobca.

💻 Ponúknite služby vzdialenej pomoci, ako je vzdialená diagnostika a riešenie problémov, aby ste pomohli zákazníkom s ich produktmi, za nižšie náklady ako pôvodný výrobca.

🛠 Ponúknite služby údržby a čistenia produktov, na ktoré sa už nevzťahuje záruka, za nižšie náklady ako pôvodný výrobca.

♻️ Ponúknite recyklačné služby pre produkty, na ktoré sa už nevzťahuje záruka, čo zákazníkom umožní zlikvidovať ich staré produkty spôsobom šetrným k životnému prostrediu, za nižšie náklady ako pôvodný výrobca.